Stowarzyszenie "Wszechnica"
43-400 Cieszyn, ul. Regera 6
e-mail: poczta@wszechnica.cieszyn.pl
 
statut i wladze
 

STATUT STOWARZYSZENIA

Statut Stowarzyszenia "Wszechnica" - [doc]

 


WŁADZE STOWARZYSZENIA

Zarząd:

Prezes: Dawid Czakon

Zastępca Prezesa: Witold Dzierżawski

Sekretarz: Grzegorz Księżyc

Skarbnik: Gabriel Broda

Członek Zarządu: Ludwik Kuboszek


Komisja Rewizyjna:


Przewodniczący: Marian Dembiniok

Członek: Jolanta Dawidowicz Macura

Członek: Andrzej Sikora

 

 

LISTA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA


Gabriel Broda

Józef Broda

Czesław Chrapek

Dawid Czakon

Marian Dembiniok

Maciej Dembiniok

Janusz Dziedzic

Witold Dzierżawki

Jerzy Herma

Zdzisław Kaczorowski

Małgorzata Kiereś

Danuta Kożusznik

Janusz Król

Grzegorz Księżyc

Ludwik Kuboszek

Antoni Łukosz

Ryszard Macura

Józef Michałek

Andrzej Sikora

Krzysztof Szelong

Jolanta Urbaś

Lesław Werpachowski