Stowarzyszenie "Wszechnica"
43-400 Cieszyn, ul. Regera 6
e-mail: poczta@wszechnica.cieszyn.pl
 
publikacje
 

Jerzy Klistała: Martyrologium mieszkańców Ziemi Cieszyńskiej w latach 1939 – 1945
Autor:  
Data wydania:  2013-02-26
Opis publikacji:
Jerzy Klistała: Martyrologium mieszkańców Zaolzia w latach 1939 – 1945
Autor:  
Data wydania:  2013-02-26
Opis publikacji:
Jerzy Klistała: Koszmary z hitlerowskich polenlagrów, więzień i konzentrationslagrów w latach 1939 – 1945, Cieszyn 2012.
Autor:  
Data wydania:  2013-02-26
Opis publikacji:
Lesław Werpachowski: Wykuwaliśmy Solidarność.
Autor:   JERZY KLISTAŁA
Data wydania:  2013-02-22
Opis publikacji:
Płyta: Nasz jest ten dzień
Autor:  
Data wydania:  2013-02-19
Opis publikacji: