Stowarzyszenie "Wszechnica"
43-400 Cieszyn, ul. Regera 6
e-mail: poczta@wszechnica.cieszyn.pl
 
Podsumowanie debaty poświęconej kondycji sportu na Śląsku Cieszyńskim
 

Od dłuższego czasu byliśmy proszeni o zorganizowanie debaty na temat sportu na Śląsku Cieszyńskim. W końcu udało nam się ją przeprowadzić, chociaż nie było to łatwe, gdyż część działaczy nie kryła przed nami, że boją się ujawniania swoich opinii, aby nie utracić dostępu do potrzebnych środków publicznych na swoją działalność.

Wnioski z tego spotkania załączamy w poniższym pliku.