Stowarzyszenie "Wszechnica"
43-400 Cieszyn, ul. Regera 6
e-mail: poczta@wszechnica.cieszyn.pl
 
opracowania
 

dodano:  2013-03-01

Broszura została opracowana w związku z uroczystościami, jakie nasze Stowarzyszenie zorganizowało, w dniu 1 marca 2013 roku, czyli w Narodowym Dniu Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Ponieważ w tym dniu odsłonięta została w cieszyńskim Ratuszu tablica poświęcono osiemnastu ofiarom politycznych wyroków śmierci, wydawanych w Cieszynie w 1946 r., dlatego część broszury stanowią krótkie biogramy postaci, wobec których wydano i wykonano najsurowsze kary. Poza tym Grzegorz Księżyc (główny autor tekstów) przedstawił kształtowanie się podziemia zbrojnego na ziemiach polskich w kontekście sytuacji międzynarodowej, opisał ruch oporu na Śląsku Cieszyńskim w czasie i po II wojnie światowej i w końcu przypomniał najważniejsze fakty dotyczące procesów pokazowych w Cieszynie z 1946 roku.

Stowarzyszenie zwraca się z prośbą o przekazywanie mu kolejnych świadectw i dokumentów historycznych, które mogłyby poszerzać wiedzę o wydarzeniach na Śląsku Cieszyńskim z lat powojennych.

dodano:  2010-05-17

W zorganizowanym w 2010 r. z okazji rocznic papieskich konkursie społecznym „Rzecz o czystym sumieniu i czystych papierach” nagrodzone zostały następujące prace:

  • Magdalena Szczuka, Małgorzata Cichy, Magdalena Kupczak: Funkcjonowanie sumienia w środowisku prawniczym, Cieszyn 2010. Praca nagrodzona I miejscem.
  •  Weronika Sobótka, Magdalena Wigłasz, Martyna Dobrowolska: W jakim zakresie nauczyciele posługują się w swojej pracy sumieniem?, Cieszyn 2010. Praca nagrodzona I wyróżnieniem.
  • Kinga Bojda, Katarzyna Olszewska, Franciszek Brzezina: „Aby nasze sumienia były prawe”, Cieszyn 2010. Praca nagrodzona I wyróżnieniem.
dodano:  2011-12-13

Przy okazji trzydziestej rocznicy wprowadzenia nielegalnego stanu wojennego, Stowarzyszenie „Wszechnica” zaprezentowało listy osób internowanych i represjonowanych z terenu powiatu Cieszyńskiego. Zestawienie oparte zostało na badaniach przeprowadzonych przez Artura Kasprzykowskiego.

dodano:  2005-12-13

Jednym z elementów obchodów 25-lecia powstania „Solidarności” był Konkurs Historyczno-Literacki pod nazwą „Dziedzictwo Solidarności”. Wśród nagrodzony prac konkursowych znalazły się następujące:

·         Ponikiewski Łukasz: Ciągle aktualne idee ruchu solidarnościowego, Cieszyn 2005.

·         Hojoł Aneta: „Nie zapomnimy tamtych dni …” – wspomnienia z lat przełomu solidarnościowego, Pogórze 2005.

·         Fabiola Nowak: Nie zapomnimy tamtych dni – wspomnienia z lat przełomu solidarnościowego. Po rozmowie z Tadeuszem Malejką, Skoczów 2005.

Magdalena Piaszczyk: Nie zapomnimy tamtych dni …, Górki Wielkie 2005. 

dodano:  2009-10-12

Od dłuższego czasu byliśmy proszeni o zorganizowanie debaty na temat sportu na Śląsku Cieszyńskim. W końcu udało nam się ją przeprowadzić, chociaż nie było to łatwe, gdyż część działaczy nie kryła przed nami, że boją się ujawniania swoich opinii, aby nie utracić dostępu do potrzebnych środków publicznych na swoją działalność.

Wnioski z tego spotkania załączamy w poniższym pliku.