Stowarzyszenie "Wszechnica"
43-400 Cieszyn, ul. Regera 6
e-mail: poczta@wszechnica.cieszyn.pl
 
O nas
 

30. rocznica wprowadzenia nielegalnego stanu wojennego:

  • Relacja z cieszyńskich obchodów 30 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w 

"Wiadomościach w języku polskim" CTV w Ostrawie :

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10000000043-wiadomosci-w-jezyku-polskim/211251000380050-wiadomosci-w-jezyku-polskim/

  • mw: Pytania o patriotyzm, w: Głos Ziemi Cieszyńskiej nr 49 (2452), 5 XII 2008, s. 8.
  • ER: Cieszyn: Jak być patriotą?, 28.11.2008 r., http://gazetacodzienna.pl/node/87192.
  • ina: Znają najnowszą historię, w: Głos Ziemi Cieszyńskiej nr , 2005,
  • pio: Pamiątki po „Solidarności”, w: Głos Ziemi Cieszyńskiej nr 38, 23 IX 2005, s. 10.
  • WK: Ćwierćwiecze „Solidarności”, w: Głos Ziemi Cieszyńskiej nr 34, 2005, s. 1.
  • cz: Początek „Solidarności” na drodze do wolności …, w: Głos Ziemi Cieszyńskiej nr 24, 24 VI 2005, s. 15.