Stowarzyszenie "Wszechnica"
43-400 Cieszyn, ul. Regera 6
e-mail: poczta@wszechnica.cieszyn.pl
 
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Wszechnica”

14 czerwca 2013 r. odbyło się sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia "Wszechnica". Podczas jego posiedzenia przyjęte zostały sprawozdania meryczne i finansowe, wybrano władze Stowarzyszenia oraz zaplanowane zostały działania na drugą połowę 2013 roku. W Zarządzie Stowarzyszenia ponownie zasiadać będą: Ryszard Macura - Prezes, Witold Dzieżrawski - Zastępca Prezesa, Grzegorz Księżyc - Sekretarz, Janusz Dziedzic - Skarbnik, Ludwik Kuboszek - Członek Zarządu. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzić będą: Marian Dembiniok - Przewodniczący, Małgorzata Kiereś - Członek, Andrzej Sikora - Członek.