Stowarzyszenie "Wszechnica"
43-400 Cieszyn, ul. Regera 6
e-mail: poczta@wszechnica.cieszyn.pl
 
VI Cieszyńska Noc Muzeów

Nocą z 24 na 25 maja 2013 r., z inicjatywy Muzeum Śląska Cieszyńskiego, przy współudziale naszego Stowarzyszenie, po raz kolejny otworzyły się na oścież drzwi kilkunastu instytucji muzealnych i kulturalnych Cieszyna i Czeskiego Cieszyna. Wśród nich znalazły się: Archiwum i Biblioteka OO. Bonifratrów, Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział Cieszyn, Bank Spółdzielczy, Biblioteka Miejska, C. O. K. „Dom Narodowy”, Galeria Szara, Hufiec Ziemi Cieszyńskiej, Izba Cieszyńskich Mistrzów, Książnica Cieszyńska, Muzeum 4 Pułku Strzelców Podhalańskich, Muzeum Drukarstwa, Muzeum Protestantyzmu, Muzeum Śląska Cieszyńskiego, Muzeum Těšínska, „Pod Brunatnym Jeleniem” Restauracja Historyczna, Świetlica Krytyki Politycznej „Na Granicy”, Urząd Miejski, Zamek Cieszyn.