Stowarzyszenie "Wszechnica"
43-400 Cieszyn, ul. Regera 6
e-mail: poczta@wszechnica.cieszyn.pl
 
Spotkania z reżyserem Jarosławem Mańką oraz projekcja filmów „Święty ogień” i „Polacy”

Projekcja filmów odbyła się w trzech miejscach. Do południa reżyser „Świętego ognia” spotkał się z młodzieżą Zespołu Szkół im. W. Szybińskiego. Po południu mieszkańcy Cieszyna mogli obejrzeć filmy w „Domu Narodowym”, a mieszkańcy Ustronia w „Czytelni Katolickiej” przy parafii pw. św. Klemensa.  Podczas wszystkich spotkań Jarosław Mańka opowiadał o swoich doświadczeniach, związanych ze zbieraniem i opracowywaniem materiału filmowego. Pracom tym towarzyszyło przekonanie, że ciągle jest wiele osób, które nie chciałyby szukania prawdy o wydarzeniu sprzed 23 lat.

  1. Film „Święty ogień”, w reż. Jarosława Mańki i Macieja Grabysy, został w 2013 roku nagrodzony Grand Prix Ogólnopolskiego Festiwalu Filmu Niezależnego „Okno”, zorganizowanego przez Kongres Mediów Niezależnych przy współpracy Miasta Ełk oraz Ełckiego Centrum Kultury. Opowiada o samospaleniu Walentego Badylaka. Ten żołnierz AK przykuł się do historycznej studzienki na krakowskim rynku i 21 marca 1980 r. podpalił się w proteście przeciwko przemilczaniu zbrodni katyńskiej.
  2. Film „Polacy”, w reż. Piotra Bugajewskiego i Krzysztofa Siuciaka, otrzymał wyróżnienie na wspomnianym wyżej festiwalu. Jest relacją z  akcji „Podziel się książką z Polakami na Kresach”. Podczas objazdu Kresów (Estonii, Łotwy i Litwy), bohaterowie filmu odwiedzają polskie szkoły i zostawiają w nich książki zebrane przez uczestników akcji. Przy tej okazji poznają miejscową ludność, ich życie i sposoby kultywowania polskości.