Stowarzyszenie "Wszechnica"
43-400 Cieszyn, ul. Regera 6
e-mail: poczta@wszechnica.cieszyn.pl
 
Sesja popularnonaukowa „Życie i działalność Anny Szalbot ps. „Rachela”

17 stycznia 2013 r., przy współudziale Stowarzyszenia "Wszechnica" w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Wiśle, odbyła się sesja popularnonaukowa, zatytułowana:  „Życie i działalność Anny Szalbot ps. „Rachela” (1906 – 1942) – beskidzkiej łączniczki Batalionów Chłopskich w 70-tą rocznicę bohaterskiej śmierci”. W programie spotkania znalazły się:

  • Wykład pt. Anna Szalbot jako harcerka i konspiratorka – Tadeusz Kopoczek
  • Wykład pt. Siostra „Rachela” jako diakonisa – Władysława Magiera
  • Prezentacja multimedialna pt. „Rachela” we wspomnieniach rodziny – Danuta Kożusznik
  • Wystawa pamiątek Muzeum Beskidzkiego w Wiśle oraz koncert rodzinnej kapeli góralskiej poświęcone pamięci Anny Szalbot