Stowarzyszenie "Wszechnica"
43-400 Cieszyn, ul. Regera 6
e-mail: poczta@wszechnica.cieszyn.pl
 
Lekcje w cieszyńskim Ratuszu nt. "żołnierzy wyklętych" na Śląsku Cieszyńskim

14 marca 2013 r. w cieszyńskim Ratuszu nasze Stowarzyszenie zorganizowało trzy dwugodzinne lekcje, poświęcone działalności polskiego podziemia niepodległościowego na Śląsku Cieszyńskim. Młodzi z "Kopera", "Szybina", LOTE i "Osucha" w pierwszej części spotkania zapoznali się z odsłoniętą niedawno tablicą pamiątkową, poświęconą osiemnastu ofiarom politycznych wyroków śmierci, wydawanych w Cieszynie w 1946 roku. W drugiej części, prowadzący spotkanie Grzegorz Księżyc, przedstawił szerszy kontekst historyczno-polityczny, towarzyszący prezentowanym wydarzeniom. W trzeciej części spotkania uczniowie zapoznali się z wydaną przez nas broszurą i na tej podstawie, metodą warsztatową, wyszukiwali i prezentowali dane dotyczące osób i formacji wojskowych, walczących o niepodległość Rzeczypospolitej po II wojnie światowej na Śląsku Cieszyńskim.