Stowarzyszenie "Wszechnica"
43-400 Cieszyn, ul. Regera 6
e-mail: poczta@wszechnica.cieszyn.pl
 
Nasze działania
 

  Udział w konferencji podsumowującej projekt „Cieszyńskie Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego

  ” – 14.12.2012 r. – siedziba Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem”.

  Udział w kursie „Budowanie i obsługa stron internetowych” – XI – XII.2012 r. – Optimal Akademia Skoczów.

  Udział w kursie „Certyfikowany samodzielny księgowy. Rachunki i podatki od podstaw.” – VII – VIII.2012 r. – Fundacja Rozwoju Rachunkowości Katowice.

  Współorganizacja Cieszyńskiej Noc y Muzeów – 28.05.2012 r. – Cieszyn.

  Spotkanie autorskie z Jerzym Klistałą, poświęcone jego publikacji zatytułowanej Martyrologium mieszkańców Zaolzia w latach1939 – 1945. Słownik biograficzny. Tom I. (A – J). – 28.03.2012 r. – Kongres Polaków w Republice Czeskiej (Czeski Cieszyn).

  Spotkania z młodzieżą na temat doświadczeń Zaolzia z lat II wojny światowej, w oparciu o publikację Jerzego Klistały, zatytułowaną Martyrologium mieszkańców Zaolzia w latach1939 – 1945. Słownik biograficzny. Tom I. (A – J). – od lutego do kwietnia 2012 r. – Zespół Szkół im. Władysława Szybińskiego w Cieszynie.

  Organizacja uroczystości poświęconych pamięci 30. rocznicy wprowadzenia nielegalnego stanu wojennego: złożenie kwiatów pod pamiątkową tablicą, spotkanie z internowanymi i represjonowanymi, Msza św. w intencji Ojczyzny – 13.12.2011 r.

  Spotkanie z internowanym Lesławem Werpachowskim na temat konsekwencji wprowadzenia nielegalnego stanu wojennego – 12.12.2011 r. – Zespół Szkół im. Władysława Szybińskiego w Cieszynie.

  Debaty przedwyborcze:

  Komercjalizacja służby zdrowia i inne sposoby jej reformowania – 08.09.2011 r. Dom Narodowy w Cieszynie,

  Polityka społeczna państwa – 21.09.2011 r. – Miejski Dom Kultury w Skoczowie,

  Miejsce Śląska Cieszyńskiego na politycznej mapie Polski – 29.09.2011 – Dom Narodowy w Cieszynie.

  Spotkania promujące publikację autorstwa Jerzego Klistały Martyrologium mieszkańców Ziemi Cieszyńskiej w latach 1939 – 1945. Słownik biograficzny oraz otwarcie wystaw:

  Cieszyn – Biblioteka Miejska w Cieszynie – spotkanie: 22.03.2011 r.; wystawa: 22 – 29.03.2011 r.,

  Goleszów – Gminna Biblioteka Publiczna w Goleszowie – spotkanie: 30.03.2011 r.; wystawa: 30.03 – 06.04.2011 r.,

  Strumień – Miejska Biblioteka Publiczna w Strumieniu – spotkanie: 08.04.2011 r.; wystawa: 8 – 16.04.2011 r.,

  Skoczów – Biblioteka Publiczna w Skoczowie – spotkanie: 18.04.2011 r.; wystawa: 18 – 26.04.2011 r.,

  Pogwizdów – Gminna Biblioteka Publiczna w Hażlachu, Filia w Pogwizdowie – spotkanie: 29.04.2011 r.; wystawa: 29.04 – 6.05.2011 r.

  Udział w konferencji inaugurującej projekt „Cieszyńskie Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego” – 18.02.2011 r. – siedziba Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem”.

  Debata: O byciu tolerancyjnym i nietolerancyjnym – 04.11.2010 r. – Dom Narodowy w Cieszynie.

  Otwarcie wystawy: Zbrodnia katyńska – 17.09.2010 r. – Muzeum Śląska Cieszyńskiego; wystawa: 17 – 30.09.2010 r.

  Otwarcie wystawy: Ci wspaniali cieszyniacy – 16.06.20-10 r. – Muzeum Śląska Cieszyńskiego; wystawa: 16.06. – 12.09.2010 r.

  Debata: Mocne i słabe strony samorządu gminnego – 09.03.2010 r. – Dom Narodowy w Cieszynie.

  Dyskusja z udziałem Alojzego Pietrzyka, Sebastiana Rosenbauma i Andrzeja Sikory: Rok 1989 – wykorzystane czy stracone szanse? – 12.12.2009 r. – Dom Narodowy w Cieszynie.

  Debata: Kondycja sportu na Śląsku Cieszyńskim – 05.10.2009 r. – Dom Narodowy w Cieszynie.

  Otwarcie wystawy: Plakat propagandowy PRL z wykładem Grzegorza Księżyca: Czas budowania, czas przełomu – wokół wydarzeń 1989 r. – 05.06.2009 r. – Muzeum Śląska Cieszyńskiego; wystawa: 5 – 26.06.2009 r.

  Debata z udziałem kandydatów do Parlamentu Europejskiego: Jaką Europę budować? – 01.06.2009 r. – Dom Narodowy w Cieszynie.
   
  Spotkanie z posłanką do PE Grażyna Staniszewską z okazji dwudziestej rocznicy obrad okrągłego stołu – 20.04.2009 r. – Muzeum Śląska Cieszyńskiego.
  Spotkanie autorskie z marszałkiem Markiem Jurkiem – Dysydent w państwie POPiS – 2009 r. – Don Narodowy w Cieszynie.
  Debata: Miejsce III sektora (organizacji społecznych) w polityce i życiu codziennym – 02.03.2009 r. – Dom Narodowy w Cieszynie.
  Debata: Jak być patriotą dzisiaj? – 01.12.2008 r. – Dom Narodowy w Cieszynie.
   

 • Spotkanie autorskie z Lesławem Werpachowskim – Wykuwaliśmy Solidarność. O latach 1980 – 1982 na Śląsku Cieszyńskim- 2007 r. – Książnica Cieszyńska.
 • Spotkanie z Andrzejem Sznajderem Solidarność i stan wojenny w świetle najnowszych badań IPN – 2007 r. – Muzeum Śląska Cieszyńskiego.
 • Podsumowanie Konkursu Historyczno-Literackiego „Dziedzictwo Solidarności” – 13.12.2005 r. – Książnica Cieszyńska.
 • Finał konkursu historycznego dla gimnazjalistów Początek „Solidarności” na drodze do wolności – 25.11.2005 r. – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Szybińskiego w Cieszynie.
 • Otwarcie wystawy: Wokół Solidarności oraz dyskusja z udziałem działaczy „Solidarności” z lat 1980 – 1981 – 16.09.2005 r. – Muzeum Śląska Cieszyńskiego; wystawa: 16.09. – 16.10.2005 r.

 • Udział w uroczystościach 25-lecia Solidarności, organizowanych przez Region Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” w Cieszynie – 10.09.2005 r.: spotkanie otwarte w Domu Narodowym; nabożeństwo ekumeniczne w kościele pw. św. Marii Magdaleny; festyn rodzinny pod Wałką.

 • Uroczystości 25-lecia Solidarności – 03.09.2005 r.: Msza św. w kościele św. Klemensa w Ustroniu; wieczór z pieśnią żołnierską i patriotyczną „Rozkwitały pęki białych róż” w prowadzeniu Aleksandra Markowskiego – Miejski Dom Kultury „Prażakówka” w Ustroniu.

 • Uroczystości 25-lecia Solidarności – 31.08.2005 r.:

  • Cieszyn: wykład dr. Krzysztofa Nowaka Polska Solidarność z cieszyńskiej perspektywy – Sala Sesyjna Ratusza; złożenie kwiatów pod pamiątkową tablicą upamiętniającą ofiary stanu wojennego;

  • Ustroń: złożenie kwiatów pod Pomnikiem Pamięci.