Stowarzyszenie "Wszechnica"
43-400 Cieszyn, ul. Regera 6
e-mail: poczta@wszechnica.cieszyn.pl
 
Nagrodzone prace w konkursie literacko-historycznym z okazji 25-lecia powstania "Solidarności"
 

Jednym z elementów obchodów 25-lecia powstania „Solidarności” był Konkurs Historyczno-Literacki pod nazwą „Dziedzictwo Solidarności”. Wśród nagrodzony prac konkursowych znalazły się następujące:

·         Ponikiewski Łukasz: Ciągle aktualne idee ruchu solidarnościowego, Cieszyn 2005.

·         Hojoł Aneta: „Nie zapomnimy tamtych dni …” – wspomnienia z lat przełomu solidarnościowego, Pogórze 2005.

·         Fabiola Nowak: Nie zapomnimy tamtych dni – wspomnienia z lat przełomu solidarnościowego. Po rozmowie z Tadeuszem Malejką, Skoczów 2005.

Magdalena Piaszczyk: Nie zapomnimy tamtych dni …, Górki Wielkie 2005.