Stowarzyszenie "Wszechnica"
43-400 Cieszyn, ul. Regera 6
e-mail: poczta@wszechnica.cieszyn.pl
 
Internowani i represjonowani w stanie wojennym z terenu powiatu cieszyńskiego
 

Przy okazji trzydziestej rocznicy wprowadzenia nielegalnego stanu wojennego, Stowarzyszenie „Wszechnica” zaprezentowało listy osób internowanych i represjonowanych z terenu powiatu Cieszyńskiego. Zestawienie oparte zostało na badaniach przeprowadzonych przez Artura Kasprzykowskiego.