Idea powołania organizacji windykacyjnej

Koncepcja utworzenia przedsiębiorstwa windykacyjnego jest rezultatem długoletnich prac ekipy fachowców o rozległych osiągnięciach w dziedzinie finansów, doradczej i rewizyjnej. Na podstawie wykonanych badań rynku, licznych konsultacji z potencjalnie zainteresowanymi przedstawicielami branży bankowej i pozabankowej, z ekspertami na co dzień borykającymi się z zagadnieniami narastającej pułapki trudnych wierzytelności, powstał koncept biznesu, którego tezą było zaproponowanie całościowej oferty, zbudowanej z całej palety mechanizmów ekonomicznych i operacyjnych, łączącej umiejętne i niestandardowe zarządzanie portfelami należności z rutyną zespołów i partnerów operacyjnych.

Z własnej praktyki inicjatorów firmy wynika, że mniejsze i słabsze organizacyjnie jednostki rynkowe – banki i kasy spółdzielcze, mniejsze banki komercyjne, instytucje parabankowe i zwykłe przedsiębiorstwa – zmagają się z dużymi kłopotami w tej dziedzinie, nie będąc w stanie lub nie mogąc ze względów logistycznych albo prawnych podjąć walki z oszukańczymi dłużnikami w sposób bardziej twórczy, bez ograniczania się do prostej i nie bardzo efektywnej ścieżki sądowej.

penisvergrößerung mit pillen

Prekursorski zestaw produktów i usług, wypracowany przez analityków firmy i twórczo dostosowywany do oczekiwań kontrahenta, umożliwia sprofilowaną obsługę firm nie tylko finansowych, ale też organizacji i jednostek sektora administracji publicznej, fundacji oraz stowarzyszeń, których wspólnym problemem są niespłacane wierzytelności. Zwłaszcza bardzo dobrze rozumiane są tu potrzeby oraz indywidualne cechy funkcjonowania spółdzielczych instytucji finansowych.