Stowarzyszenie "Wszechnica"
43-400 Cieszyn, ul. Regera 6
e-mail: poczta@wszechnica.cieszyn.pl
 
dane kontaktowe
GDZIE JESTEŚMY
 

Stowarzyszenie "Wszechnica"
ul. Regera 6
43-400 Cieszyn
e-mail: poczta@wszechnica.cieszyn.pl
REGON: 240057729
Nr rachunku:21 8113 0007 2001, 0005 0917 0001


Osoba reprezentująca:

Dawid Czakon
tel. 733 500 082
mail: d-czakon@wp.pl