Stowarzyszenie "Wszechnica"
43-400 Cieszyn, ul. Regera 6
e-mail: poczta@wszechnica.cieszyn.pl
 
Broszura poświęcona polskiemu podziemiu niepodległościowemu na Śląsku Cieszyńskim po II wojnie światowej
 

Broszura została opracowana w związku z uroczystościami, jakie nasze Stowarzyszenie zorganizowało, w dniu 1 marca 2013 roku, czyli w Narodowym Dniu Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Ponieważ w tym dniu odsłonięta została w cieszyńskim Ratuszu tablica poświęcono osiemnastu ofiarom politycznych wyroków śmierci, wydawanych w Cieszynie w 1946 r., dlatego część broszury stanowią krótkie biogramy postaci, wobec których wydano i wykonano najsurowsze kary. Poza tym Grzegorz Księżyc (główny autor tekstów) przedstawił kształtowanie się podziemia zbrojnego na ziemiach polskich w kontekście sytuacji międzynarodowej, opisał ruch oporu na Śląsku Cieszyńskim w czasie i po II wojnie światowej i w końcu przypomniał najważniejsze fakty dotyczące procesów pokazowych w Cieszynie z 1946 roku.

Stowarzyszenie zwraca się z prośbą o przekazywanie mu kolejnych świadectw i dokumentów historycznych, które mogłyby poszerzać wiedzę o wydarzeniach na Śląsku Cieszyńskim z lat powojennych.