Stowarzyszenie "Wszechnica"
43-400 Cieszyn, ul. Regera 6
e-mail: poczta@wszechnica.cieszyn.pl
 
 
mlodziez
debaty
wyklady
test
 
 
Stowarzyszenie „Wszechnica” zawiązało się 18.11.2004 r., a zarejestrowane zostało 15.02.2005 r. Intencją twórców było kontynuowanie etosu Solidarności, która rodząc się w 1980 r., przyczyniła się do obalenia komunizmu i odzyskania wolności przez wiele narodów. Członkowie „Wszechnicy” są przekonani, że idea współpracy w duchu prawdy, wolności i wzajemnej odpowiedzialności jest nadal aktualna. W tym duchu zapraszamy do współpracy wszystkich.

Stowarzyszenie "Wszechnica"
Spotkania z reżyserem Jarosławem Mańką oraz projekcja filmów „Święty ogień” i „Polacy”
2013-09-13
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Wszechnica”
2013-06-14
VI Cieszyńska Noc Muzeów
2013-05-25
Lekcje w cieszyńskim Ratuszu nt. "żołnierzy wyklętych" na Śląsku Cieszyńskim
2013-03-14
Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w Cieszynie
2013-03-01
Broszura poświęcona polskiemu podziemiu niepodległościowemu na Śląsku Cieszyńskim po II wojnie światowej
2013-03-01
Internowani i represjonowani w stanie wojennym z terenu powiatu cieszyńskiego
2011-12-13
Prace nagrodzone w Konkursie społecznym „Rzecz o czystym sumieniu i czystych papierach”
2010-05-17
Podsumowanie debaty poświęconej kondycji sportu na Śląsku Cieszyńskim
2009-10-12
Nagrodzone prace w konkursie literacko-historycznym z okazji 25-lecia powstania "Solidarności"
2005-12-13
Obywatelska strategia rozwoju powiatu cieszyńskiego
Komitety Obywatelskie

Jerzy Klistała: Koszmary z hitlerowskich polenlagrów, więzień i konzentrationslagrów w latach 1939 – 1945, Cieszyn 2012.